کتاب بخواهید و به شما داده شده است

95,000 تومان

هزینه کتاب
با در نظر گرفتن هزینه ارسال محاسبه شده است
09212322975 پاسخ به سوالات درباره این کتاب

| ترجمه ای بسیار روان و متفاوت |
|دارای ساده سازی و واژه نامه |
| دارای صفحات یادداشت، انتهای هر فصل |
| تعداد صفحات: 361 |