آرشیو دسته بندی: جلسات تصویری

ساده سازی آموزه های آبراهام

موضوع جلسه اول: "هدف از زندگی" زندگی فرصتیست که یکبار به ما بخشیده شده است و این ما هستیم که آزادانه، انتخابگر مسیر آنیم. در این جلسه به این موضوع مهم پرداخته ام که بهترین مسیری که میتوانیم برای زندگی هایمان انتخاب کنیم چیست. لینک دانلود جلسه اول موضوع جلسه دوم: "آفرینش خواسته ها" در [...]

مسیرِ طلاییِ زندگی

از انتهای صفحه میتوانید جلسه و فیلم های پیشنهاد شده را دانلود کنید زندگی یک مسیر است، مسیری که تنها یکبار به ما بخشیده شده است. در تمام این روزها، این "ما هستیم" که انتخاب میکنیم این یکبار، چه تجربه ای از زندگی داشته باشیم. زندگی میتواند اندوهگین باشد، میتواند شادمان سپری شود، میتواند، حرام [...]